Welkom

Movatie geeft sturing aan beweging door die te koppelen met de drijfveren van de professionals. Overal waar ik kom, kom ik mensen tegen met hart voor hun vak. Die het fantastisch vinden hun idealen werkelijkheid te maken. Ik ga op zoek hoe de gezamenlijke idealen gaan klinken als een symfonie.

Zo help ik organisaties met veranderen. Met als doel: fantastische resultaten, want het kan altijd beter en mooier.

Lees meer: Welkom

Interim Management

Interimmanagement zet ik in bij situaties waarbij direct betrokkenheid van mij van belang is voor het behalen van de doelen en resultaten. Het teamresultaat blijft echter voorop staan. Daarom besteed ik veel aandacht aan de teamvorming, startend met het gezamenlijk opstellen van de te behalen doelen. Daarmee bereik ik dat het team zich verantwoordelijk en verbonden voelt met de doelen die ze hebben opgesteld. Onderdeel hiervan is reflectie op gedrag en beperkende overtuigingen. Zo ontstaat een structuur van doelen, gedrag dat nodig is om deze doelen te behalen en een gezamenlijke overtuiging die helpt om de richting vast te houden. Hierbij maakt het niet uit of het om een bestaande afdeling of een projectteam gaat. Het gaat om helderheid voor elkaar wat er moet gebeuren en hoe dat wordt bereikt.

Met doelen alleen ben je er natuurlijk niet. Misschien nog wel belangrijker dan alle aandacht aan het team is voor een manager het werken met de omgeving van het team. Met welke andere teams (afdelingen of projectteams) wordt er nauw samengewerkt? Hoe ziet die samenwerking eruit? Welke teams hebben belang bij de resultaten van 'mijn' team? Hoe passen de resultaten van het team in de strategie van de organisatie? In welke structuur is het team werkzaam? Door hier heldere antwoorden op te krijgen en het team mee te nemen in deze tocht, help ik het team om verder inzicht te krijgen in het belang van hun werk. En kan het team ervoor zorgen dat de resultaten nog beter passen in het belang van de organisatie.

 

Teamcoaching

Bij teamcoaching begeleid ik het team en de manager van het team. Allereerst bij het opstellen van de doelen, vervolgens met terugkomsessies om het vast te houden en eventueel met trainingen om het teamwerk te versterken. Hierbij kan alles aan de orde komen dat nodig is om het team als geheel beter te laten functioneren. De meetlat, eigenaarschap en het samengaan van doen, denken en willen staan centraal. Met de overtuiging dat alles wat er hier en nu in het team gebeurt, karakteriserend is voor het team. Door te reflecteren en te werken aan wat het team hiervan opsteekt, leren de leden van het team zichzelf en elkaar beter kennen. Dat is de basis om het vertrouwen in het team te vergroten en creëert de mogelijkheid om elkaar te helpen. Dat kan door feedback geven, maar juist ook door elkaars sterke kanten te gebruiken.

Dit alles kan gepaard gaan met het zichtbaar worden van onderhuidse spanningen. Die zaten al die tijd het functioneren van het team in de weg. Door deze op tafel te brengen, te onderzoeken waar ze op gebaseerd zijn en bewust te worden van elkaars drijfveren, kan het team een verdere ontwikkeling doormaken. De betrokkenheid wordt vergroot: het team voelt zich voor zichzelf verantwoordelijk en de teamleden voelen zich voor elkaar verantwoordelijk. Nu is het team in staat resultaten te bereiken die niemand van de leden (inclusief de manager) had durven dromen.

Laatste nieuws

Product Owner: Wat is de sleutel tot succes? 18 mei gratis workshop om ervaringen met collega’s uit te wisselen!

Werk jij als Product Owner en ben je op zoek naar ideeën en acties om jouw rol beter vorm te geven?

Wil je graag  jouw ervaringen delen  en leren van de ervaring van anderen in de rol van Product Owner?

Vind je het leuk om je netwerk uit te breiden op informele wijze?

Uw strategisch vraagstuk als opleidingsopdracht Appreciative Inquiry

Wilt u de kans krijgen om dat lastige strategische vraagstuk van uw organisatie eens op een heel andere manier te bekijken? En bent u bereid daar hulp bij in te roepen? Stelt u zich voor dat wij met 3 ervaren adviseurs dat vraagstuk gaan aanpakken als onderdeel van de opleiding Appreciative Inquiry (Waarderend Interveniëren) die wij volgen bij het Instituut voor Interventiekunde.

Samen met uw organisatie zetten we Appreciative Inquiry in om tot mooie antwoorden te komen op het thema dat u aandraagt. En, u bepaalt zelf het tarief!

Neem contact met mij op als u meer wilt weten. Dan stuur ik u meer informatie en kan ik u vertellen over de mogelijkheden. Op 16 en 17 februari 2017 willen we onze keus maken welke trajecten we voor onze opleiding oppakken, dus wees er snel bij.

 

Commentaarfunctie toegevoegd aan blogs en nieuws

Bij de blogs en de nieuwsberichten op mijn site heb ik een commentaarfunctie toegevoegd. Als je wilt kun je dus berichten achterlaten, maar ook discussies starten naar aanleiding van de blog of het nieuwsbericht. Ik zou het heel leuk vinden als je hier gebruik van maakt. Voor deze commentaarfunctie heb ik gebruik gemaakt van Disqus. De eerste keer dat je daar gebruik van maakt, moet je je aanmelden en wordt er een e-mail-check gedaan. Die zorgt ervoor dat er geen misbruik van deze functionaleit wordt gemaakt en draagt eraan bij dat wij mooie discussies met elkaar kunnen voeren.