Welkom

Het ICT-werkveld is continu in beweging. Movatie geeft sturing aan die beweging door dit te combineren met waar je het meeste energie van krijgt: je intrinsieke motivatie. Met mijn aanpak leidt dit tot heldere gezamenlijke doelen, een excellerend team en verrassende resultaten.

Lees meer: Welkom

Interim Management

Interimmanagement zet ik in bij situaties waarbij direct betrokkenheid van mij van belang is voor het behalen van de doelen en resultaten. Het teamresultaat blijft echter voorop staan. Daarom besteed ik veel aandacht aan de teamvorming, startend met het gezamenlijk opstellen van de te behalen doelen. Daarmee bereik ik dat het team zich verantwoordelijk en verbonden voelt met de doelen die ze hebben opgesteld. Onderdeel hiervan is reflectie op gedrag en beperkende overtuigingen. Zo ontstaat een structuur van doelen, gedrag dat nodig is om deze doelen te behalen en een gezamenlijke overtuiging die helpt om de richting vast te houden. Hierbij maakt het niet uit of het om een bestaande afdeling of een projectteam gaat. Het gaat om helderheid voor elkaar wat er moet gebeuren en hoe dat wordt bereikt.

Met doelen alleen ben je er natuurlijk niet. Misschien nog wel belangrijker dan alle aandacht aan het team is voor een manager het werken met de omgeving van het team. Met welke andere teams (afdelingen of projectteams) wordt er nauw samengewerkt? Hoe ziet die samenwerking eruit? Welke teams hebben belang bij de resultaten van 'mijn' team? Hoe passen de resultaten van het team in de strategie van de organisatie? In welke structuur is het team werkzaam? Door hier heldere antwoorden op te krijgen en het team mee te nemen in deze tocht, help ik het team om verder inzicht te krijgen in het belang van hun werk. En kan het team ervoor zorgen dat de resultaten nog beter passen in het belang van de organisatie.

 

Teamcoaching

Bij teamcoaching begeleid ik het team en de manager van het team. Allereerst bij het opstellen van de doelen, vervolgens met terugkomsessies om het vast te houden en eventueel met trainingen om het teamwerk te versterken. Hierbij kan alles aan de orde komen dat nodig is om het team als geheel beter te laten functioneren. De meetlat, eigenaarschap en het samengaan van doen, denken en willen staan centraal. Met de overtuiging dat alles wat er hier en nu in het team gebeurt, karakteriserend is voor het team. Door te reflecteren en te werken aan wat het team hiervan opsteekt, leren de leden van het team zichzelf en elkaar beter kennen. Dat is de basis om het vertrouwen in het team te vergroten en creëert de mogelijkheid om elkaar te helpen. Dat kan door feedback geven, maar juist ook door elkaars sterke kanten te gebruiken.

Dit alles kan gepaard gaan met het zichtbaar worden van onderhuidse spanningen. Die zaten al die tijd het functioneren van het team in de weg. Door deze op tafel te brengen, te onderzoeken waar ze op gebaseerd zijn en bewust te worden van elkaars drijfveren, kan het team een verdere ontwikkeling doormaken. De betrokkenheid wordt vergroot: het team voelt zich voor zichzelf verantwoordelijk en de teamleden voelen zich voor elkaar verantwoordelijk. Nu is het team in staat resultaten te bereiken die niemand van de leden (inclusief de manager) had durven dromen.

Laatste nieuws

Commentaarfunctie toegevoegd aan blogs en nieuws

Bij de blogs en de nieuwsberichten op mijn site heb ik een commentaarfunctie toegevoegd. Als je wilt kun je dus berichten achterlaten, maar ook discussies starten naar aanleiding van de blog of het nieuwsbericht. Ik zou het heel leuk vinden als je hier gebruik van maakt. Voor deze commentaarfunctie heb ik gebruik gemaakt van Disqus. De eerste keer dat je daar gebruik van maakt, moet je je aanmelden en wordt er een e-mail-check gedaan. Die zorgt ervoor dat er geen misbruik van deze functionaleit wordt gemaakt en draagt eraan bij dat wij mooie discussies met elkaar kunnen voeren.

 

PSM I-certificaat gehaald

Zoals ik in mijn blog van 3 mei schreef, heb ik me de afgelopen week verder verdiept in Scrum. Op 13 mei 2016 heeft dat geresulteerd in het behalen van het PSM I-examen bij Scrum.org! Vanaf nu mag ik mij gecertificeerd Professional Scrum Master I noemen.

Movatie van start!

Het is zover: mijn eigen onderneming Movatie is van start. Dat wil zeggen dat ik vanaf dat moment actief op zoek ben naar opdrachten op het gebied van interim management en teamcoaching. Daar hoort natuurlijk ook een eigen site bij, waar u nu op bent beland en een mooi eigen logo dat u bij dit bericht ziet en linksboven op elke webpagina van de site. Het logo is ontworpen door Eleonore Polman van Druktoets.

       

Constructie en beweging zijn de sleutelwoorden in het logo. Het blauwe vierkant is het grootst en vormt de fundering. Dat staat ook voor structuur. Door te leren word je uit je comfortzone gehaald en ontstaat er beweging. Daar staat het tweede, groene vierkant voor. Het verlaat de basis en zoekt de balans. Daarbij leunt het soms nog op de vertrouwde fundering. En wat is er mooier dan in je sociale omgeving al je ervaringen te delen en elkaar op die manier te versterken in een aanstekelijk enthousiasme? Het derde element, het rode driehoekje, laat dat zien. Het heeft zijn positie ingenomen. Het ontleent zijn kracht niet aan zijn omvang, maar aan zijn sterke kleur en afwijkende vorm.

Wilt u meer weten over wie ik ben en wat ik u te bieden heb? Neem dan een kijkje dan rustig rond op deze site of neem contact met mij op.